Buddha Middle Path Tour- 7N & 8D, Ex- Bodhgaya

 

Covering Place           : Bodhgaya (1N) – Rajgir / Nalanda – Patna (1N) – Vaishali – Kushinagar (1N) – Lumbini (1N) – Varanasi (2N) – Sarnath – Bodhgaya (1N)

Buddhist Religious Tour – 7N & 8D, Ex-Kolkata

Covering Place           : Kolkata (arrival) – day flight – Patna (1N) – Nalanda / Nepura / Rajgir – Bodhgaya (2N) – Varanasi (1N) – Kushinagar (1N) – Vaishali – Patna (1N) – day flight – Kolkata (1N) (departure)

Buddha Tour – 6N & 7D, Ex-Patna

Covering Place           : Patna (1N) – Nepura / Nalanda / Rajgir – Bodhgaya (2N) – Varanasi (1N) – Kushinagar (1N) – Vaishali –Patna (1N)

Buddha Steps Tour – 7N & 8D, Ex-Delhi

Covering Place           : Delhi (arrival) (1N) – day flight/ train – Lucknow – Saravasti (1N) – Lumbini (1N) – Kushinagar (1N) – Varanasi (1N) – Bodhgaya (2N) – Patna day flight – Delhi (departure)

Foot Step of Buddha, 9N & 10 D, Ex-Patna

Covering Place           : Patna (1N) – Vaishali – Kushinagar (1N) – Lumbini (1N) – Sravasti (1N) – Varanasi (2N) – Bodhgaya (2N) – Rajgir / Nalanda / Nepura – Patna (1N)